Titles

Titles

Plaza Guiden Villa & Hus (Swedish magazine)

Plaza Guiden Villa & Hus is the magazine for anyone who is building, adding a building to, or renovating a house. The magazine is filled with purchase tips and smart solutions, facts and inspiration before the puchase of a house. We ask experts the right questions about ground plots, fasades, colour schemes, doors, windows, interiors, etc. We also meet with real people who share their house experiences with us. Plaza Guiden Villa & Hus is published three times per year and includes a summary of all house suppliers in Sweden.

Plaza Guiden Villa & Hus (svensk tidning)

Plaza Guiden Villa & Hus är tidningen för alla som bygger nytt, bygger till eller renoverar sitt hus. Här finns alla de lösningar, fakta och inspiration som behövs inför husköpet. Vi ställer de rätta frågorna till experterna om hur man bäst går till väga med tomtplanering, fasader, färgsättning, dörrar, fönster, underhåll, renovering, tillbyggnad och trädgårdsplanering med mera. Vi träffar också människor som berättar hur de har förverkligat sina husdrömmar. Plaza Guiden Villa & Hus, som kommer ut tre gånger per år, innehåller också Sveriges största husguide med alla Sveriges husleverantörer.